Projelerimiz

 ŞEKER ŞİLE EVLERİ

 

Şile Çayırbaşı Projesi

Şirketimiz, S.S. Şile Aydınkent Konut Yapı Kooperatifi (“Kooperatif”) ile düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 06 Ekim 2021 tarihinde akdetmiştir. Söz konusu yatırım projesi kapsamında, Kooperatif'e ait bulunan İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 445 no'lu parselde kayıtlı taşınmaz ile Kooperatif tarafından satın alınan 678 ve 679 no'lu parseller, tevhid edilerek birleştirilmiş ve İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi 733 no’lu parsel oluşturulmuştur. 

Söz konusu proje kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olup satışa konu bağımsız bölümlerin satışında KDV %1 uygulanacaktır. Projenin avan projesi Şile Belediyesi tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde onaylanmış olup yapı ruhsatının alınmasına yönelik süreç devam etmektedir. Söz konusu parsel üzerinde Şirket'in anlaşacağı bir müteahhit tarafından bağımsız bölümlerin inşası yapılacaktır. Projeye Haziran 2022 tarihinde başlanması ve Ekim 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

 • Arsa Alanı : 11.282,54 m2

 • Toplam İnşaat Alanı : 4.960,93 m2  

SÜREÇ ÖZETİ:

 • Arsa sahibi Kooperatif ile %50-%50 paylaşım oranıyla düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme 06.10.2021 tarihinde akdedilmiştir.
 • Mimar ve diğer müelliflerle anlaşılmıştır.
 • Mimari konsept proje çalışması hazırlanmıştır.
 • Proje için Kentsel Dönüşüm Süreci’ne girilmiş, arsalar üzerindeki mevcut yapılar için Riskli Yapı raporu alınmış ve yıkım işlemi tamamlanmıştır.
 • Yıkım işlemlerinin ardından ihdas ve tevhid işlemleri tamamlanarak 733 parsel no’lu yeni tapu Şile Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından temin edilmiştir.
 • Yeni parsele göre hazırlanan Avan Proje ile Şile Belediyesi’ne Yapı Ruhsatı için 22.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 • Şile Belediyesi tarafından söz konusu Avan Proje 25.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.
 • Proje toplam 29 adet bina, 42 adet bağımsız bölüm, 15,52 m² müştemilat, 206,64 m² havuz alanından oluşmaktadır.
 • Mimari proje geliştirilirken bölgeyle uyumlu bir tasarım oluşturulmuştur. Planlama yapılırken yapıların birbirleriyle ve çevresi ile ilişkilerinde ışık, rüzgar ve mahremiyet hususlarına dikkat edilmiştir. Malzeme seçimlerinde doğal renklerin ve dokuların kullanımına özen gösterilmiştir. 
 • Projede sürdürülebilirlik kapsamında peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılmak üzere yağmur suyu hasadı yapılacaktır. Buna ek olarak bitki ve ağaçlar bölgenin iklim özelliklerine uygun olarak seçilmektedir. 
 • Yapı ruhsatı süreci devam etmekte olup inşai çalışmaların Haziran 2022 tarihinde başlanarak Ekim 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Malik

Villa Tipi

Adet

Giriş Terası (m2)

Teras (m2)

Bodrum Kat

(m2)

Zemin Kat (m2)

1.Kat

(m2)

Toplam

(m2)

Şeker GYO

Tekli Villa

4

2,00

17,80

67,67

67,67

70,70

225,84

Şeker GYO

Tekli Villa

10

2,00

17,80

-

67,67

70,70

158,17

Kooperatif

Tekli Villa

2

2,00

-

-

71,79

73,84

147,63

Kooperatif

İkiz Villa

13

4,00

-

-

67,43

79,22

150,65