Şeker GYO Şile Projesi


Şirketimizin ilk projesi olma özelliğini taşıyan bu proje; İstanbul, Anadolu yakasının kuzeyinde,  Karadeniz’ e sahili bulunan Şile ilçesinin, Çayırbaşı mevkiinde hayata geçmektedir. Proje toplamda 11.282,54 m2 yüz ölçüm üzerinde  29 adet villa (42 adet bağımsız bölüm), 1 müştemilat ve 1 ortak havuzdan oluşmaktadır.

Proje, başlangıcında arsa sahibi olan S.S. Şile Aydınkent Konut Yapı Kooperatifi (“Kooperatif”) ile yapılmış olan “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
 

PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

 • Proje,  toplamda 29 adet bina, 42 adet bağımsız bölüm, 15,52 m² müştemilat, 206,64 m² ortak havuz alanından oluşmaktadır.
 • Proje, kentsel dönüşüm kapsamında yapılmakta olup, satışa konu bağımsız bölümlerin satışında KDV %1 uygulanacaktır.
 • Mimari proje geliştirilirken bölgeyle uyumlu bir konsept tasarım amaçlanmıştır.
 • Yapıların birbirleriyle ve çevresi ile ilişkilerinde ışık, rüzgar ve mahremiyet hususları dikkate alınmıştır.
 • Malzeme seçimlerinde doğal renklerin ve dokuların kullanımına özen gösterilmiştir.
 • Projede kullanılan bitki ve ağaçlar bölgenin iklim özelliklerine uygun olarak seçilecektir.
 • Proje kapsamında sosyal alanlar; güneşlenme terası, çocuk oyun alanı, spor alanı, mini basketbol sahası ve kamelyalı dinlenme alanları olarak tasarlanmıştır.
 • Projenin Ekim 2023 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

SÜREÇ ÖZETİ:

 • Arsa sahibi Kooperatif ile %50-%50 paylaşım oranıyla “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” yapılmıştır. Sözleşme 06.10.2021 tarihinde akdedilmiştir.
 • Mimar ve diğer müelliflerle anlaşılmış ve mimari konsept proje çalışması hazırlanmıştır.
 • Projeye daha geniş sosyal alan eklemek  amacıyla, 26.04.2022 tarihinde, projenin güney cephesinde bitişik konumda bulunan 285 no’ lu parselin yaklaşık 1.000 m²’si kiralanmıştır.
 • Proje Kentsel Dönüşüm kapsamına dahil olduğundan, arsalar üzerindeki mevcut yapılar için Riskli Yapı Raporu alınmış ve yıkım işlemi 10.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
 • Yıkım işlemlerinin ardından ihdas ve tevhit işlemleri tamamlanarak, 733 parsel no’ lu yeni tapu Şile Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından 14.01.2021 tarihinde temin edilmiştir.
 • Yeni parsele göre hazırlanan Avan Proje ile Şile Belediyesi’ ne Yapı Ruhsatı için 22.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 • Şile Belediyesi tarafından söz konusu Avan Proje 25.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.
 • Projenin ana yüklenicisi olarak Optimal Proje Yönetimi ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  belirlenmiş ve  02.08.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
 • Projeye ilişkin Yapı Ruhsatı Şile Belediyesi tarafından 07.09.2022 tarihinde onaylanmıştır.
 • Projenin temel atma töreni 14.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.