Şirket’in tek bağlı ortaklığı olan Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık A.Ş.; 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.05.2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile Şirket’in %100 pay sahibi olacağı, faaliyet konusu kendine ait gayrimenkullerin alınıp satılması olan Şeker Kentsel’in kurulmasına karar verilmiş olup, 24.05.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket pay sahiplerince onaylanmıştır. Bu doğrultuda Şeker Kentsel’in kuruluşu 10.06.2019 tarihinde 195264-5 sicil numarası ve 0801129643500001 Mersis Numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Şirket’in sermayesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.01.2021 tarihinde tescil edilen 07.01.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ile 25.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. 

Ortağın Ticari Ünvanı

Sermaye Payı
(Adet)

Sermaye Payı
(Tutar)

Oranı
(%)

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

25.000.000

25.000.000 TL

100