SERMAYEDE DOĞRUDAN %5 VEYA DAHA FAZLA PAYA VEYA OY HAKKINA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

Ortağın Adı Soyadı Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ŞEKERBANK T.A.Ş. 610.166.462 75 0
DİĞER 203.388.821 25 0
TOPLAM 813.555.283 100 0