Şeker GYO olarak işe alım süreçlerindeki temel beklentimiz, şirket kültürümüzle ve bu kültürün parçası olan tüm departman ve çalışma arkadaşlarıyla uyumlu, profesyonel ve kişisel gelişimini en az asli vazifeleri kadar önemseyen bireylerden oluşan bir çalışma ortamı inşa etmektir. 

İnsan kaynakları politikamız:

  • Yüksek verimliliği, yüksek motivasyonla sağlamak
  • Fırsat eşitliği yaratıp kariyer planlaması ve kişisel gelişim aşamalarında iş arkadaşlarımıza her imkânı sunmak
  • Doğru pozisyonlar için doğru isimleri istihdam ederek sağlam ve sarsılmaz ekipler kurmak
  • Liyakat esasıyla, performansa ve yeterliliğe dayalı bir terfi politikası yürütmek
  • Değer yaratma motivasyonuyla hareket eden iş arkadaşlarımızın doğru desteği bulmasını sağlamak
  • Yalnızca kurum içinde değil sosyal hayatında da şirketimizi temsil edecek nitelikte, mutlu, motive ve proaktif iş arkadaşları istihdam etmek