Şeker Kule Dönüşüm Projesi

Şirket’imizin portföyünde bulunan olan İstanbul İl, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 8836 ada 4 no’lu parselde bulunan, “Şeker Kule”deki ofis niteliğindeki 75 adet bağımsız bölümden, 9. ve 23. Katları arasında konumlu, 45 adet bağımsız bölümün en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla, Şeker Kule’nin yer aldığı bölgedeki lüks konuta olan talebin artması, buna karşın nitelikli konut arzın azalması ve yine konut alanındaki talebin karşılanması amacıyla 12.08.2023/32277 sayılı resmi gazete yer alan “Planlı Alanlarda İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in getirdiği imkanlarda dikkate alınarak Şeker Kule katlarının, konut/rezidans şekline dönüştürülmesine 20.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.
 Söz konusu dönüşüm işleminin hasılat paylaşımı modeli esas alınarak yapılmasının en uygun yöntem olduğu belirlenerek bu çerçevede verilen teklifler arasından %67 Şeker GYO A.Ş. payı ve %33 Yüklenici payı şeklinde Barış İnşaat İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 21.09.2023 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.
Mevcutta dönüşüm çalışması için projelendirme ve ruhsat işlemleri devam etmektedir. Ruhsat onayını takiben dönüşüm çalışması başlayacaktır. Söz konusu dönüşüm işleminin ruhsat tarihine bağlı olarak 12 ay – 18 ay arasında tamamlanması planlanmaktadır.