Şirket’imiz, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 610.166.462 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 813.555.283 TL’ye arttırılarak ihraç edeceği toplam 203.388.821 TL nominal değerli, 203.388.821 adet payın halka arz edilmesine karar vermiş olup, bu kapsamda 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na, 16.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru yapmıştır.