Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Statüsü SPK’nın 26.08.2021 tarih ve 44/1294 sayılı kararı ile 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olup, en geç 31.12.2022 tarihli finansal tablolar ile halka arz başvurusu yapılması konusunda Şirketimize ek süre verilmiştir.
 

Bu kapsamda SPK tarafından talep edilen düzenlemelerin yapılmasını takiben, piyasa koşulları da dikkate alınarak tanınan ek süre içerisinde yeniden halka arz başvurusu gerçekleştirilecektir.