1870 yılında, orta sınıfa mensup bir ailenin tek çocuğu olarak İstanbul Acıbadem’de doğan Ahmed Kemaleddin, 17 yaşındayken Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne (İstanbul Teknik Üniversitesi) kaydoldu. Günümüzde 20 TL’lik banknot paraların üzerindeki portresiyle de tanınan Mimar Kemaleddin, eğitimini birincilik ile tamamlamıştır. 1895’te üniversitedeki hocası Jachmund’un desteği ve devlet bursuyla Almanya’ya giderek, Berlin’deki Charlottenburg Teknische Hochschule’de (Berlin Teknik Üniversitesi) eğitimine iki yıl devam etti.

Mimar Kemaleddin’in en çok istediği şey, Türk mimari üslubunu yaratmaktı. Oryantalizmle dönemin Avrupa mimarisini birleştirerek kendine özgü bir üslup geliştirdi. 1908 yılında Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adıyla bu meslek dallarının Türkiye’deki ilk meslek odasını kurdu. Şark Demiryolları şirketi için Filibe Garı ilk olmak üzere toplamda dört tren istasyonu tasarladı. Elde ettiği başarı sayesinde Selanik ve Edirne Garlarını tasarlamakla görevlendirildi. Ahmed Kemaleddin, 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınmış, klasik dönem Osmanlı mimarisinden esinlenen, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın önde gelen mimarlarından olmuştur. Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın onarımında yüksek başarı göstermiş, İngiliz Kraliyet Mimarlık Akademisi üyeliğine seçilmiştir.

Ahmed Kemaleddin’in başlıca eserleri arasında, İstanbul’da Çamlıca Kız Lisesi, Bostancı, Bebek ve Yeşilköy Camileri, Reşadiye Mektebi ve Mahmut Şevket, Cevat, Ali Rıza ve Hüsnü Paşa Türbeleri, Laleli’de Harikzedegân Apartmanları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Ankara’daki Gazi Eğitim Enstitüsü ve Demiryolları Müdürlüğü binalarıdır.