Macahel’in ya da diğer adıyla Camili Havzası’nın 2005 yılında Unesco tarafından Biyosfer Alanı olarak ilan edilmesinden sonra dikkat çeken bir bölge haline gelmiştir. Yörede ağacın bol bulunması belirleyici olmuş, genellikle bu tarzda evler inşa edilmiştir. Ahşap meskenlerde seçilen ağaçların uzun ömürlü olması, neme dayanıklılığı, işlenmesinin kolaylığı dikkate alınmaktadır.

Evler; arazinin yüksek kotuna yerleştirilmiş ve manzaraya bakmaktadır. Kapının önünde, üstü çatı ile örtülü teras bulunmakta ve misafirler burada ağırlanmaktadır. Evlerin daima iki girişi vardır. İkinci kapı; depo, ahır, samanlık ve bostana açılmaktadır. Konutlar; yaşam alanı olarak geçen giriş katı ve arazinin eğiminden kazanılan ve genellikle depo için kullanılan bahçe katından oluşmaktadır. Yaşam katları ahşap yığma, zemin kat ise taş yığma ve ahşap karkastan oluşan karma yapım sistemi ile inşa edilmektedir. Arazi ile ilişkiyi kuran kagir depo kısmıdır. Ahşap malzeme ile inşa edilen yaşam katı ise arazinin topoğrafyasından tamamen bağımsız kurgulanır. Konutlar, sökülüp tekrar kurulabilme özelliği sayesinde ihtiyaç duyulduğunda sökülmekte, aynı ya da farklı bir arazide tekrar kurulabilmektedir. Çok işlevli odalar arasında sofa ya da koridor ile bağlantı kurulmaktadır. Evlerde mutfak için özel bir alan ayrılmamış, ocağın olduğu oda; yemek pişirme, yemek yeme, oturma, yatma gibi çok işlevli olarak kullanılmaktadır.