İstanbul'un Taksim semtinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı olan Atatürk Kitaplığı, halka ve araştırmacılara hizmet vermektedir. Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden biridir. 

Geleneksel mimari ile modern mimarlığın sentezi olarak ulusal mimarlıkta örnek niteliği taşıyan, Mimar Sedad Hakkı Eldem tarafından altıgen formda tasarlanmıştır. Kütüphanenin planı; Eldem’in önceden Hilton Otelleri için tasarladığı fakat uygulayamadığı Türk Lokantası’nın plan şemasından türemiştir. Yapının altıgenlerden oluşan genel şeması; üçgen strüktürel ızgara üzerine yerleştirilmiştir. Yedi altıgenden oluşan bir grup ve ayrı iki altıgenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 5.000 metrekarelik kullanım alanına sahip olan yapı, 3 katlıdır. Atatürk Kitaplığı; Ana Kitap Deposu, Süreli Yayınlar Bölümü, Halk Kütüphanesi Okuma Salonu, Nadir Eserler, Kitap Sağlama Bölümü, Restorasyon Atölyesi, Cilthane, Konferans ve Sergi Salonları, Atatürk Kütüphanesinde Bulunan Koleksiyonlar, Görsel Albümler, Eski Haritalar ve Yeni Kitaplar bölümlerinden oluşmaktadır. Osmanlıca gazete ve dergiler, el yazmaları, kartpostallar, haritalar ve Türkçe ve yabancı dilde kitaplar gibi birçok eser yer almaktadır. Üst katta, altıgen piramit kubbemsi örtüler altında büyük okuma ve katalog salonu bulunmaktadır. Sergi ve konferans salonu girişin iki tarafındaki kanatlarda yer almaktadır. 

Atatürk Kitaplığı’nın kuruculardan olan Osman Ergin, Muallim Cevdet, Haşim İşcan ve Muhsin Ertuğrul başta olmak üzere, yüze yakın ismin kitap koleksiyonlarını bağışlamalarıyla 140 binlere varan kitap sayısı, yeni satın almalar ve bağışlarla günümüzde 500 bine yaklaşmıştır.