1904 yılında Azaryan ailesi tarafından Leon Gurekian’a yaptırılan Gümüşsuyu Palas ya da o dönemki ismiyle Azaryan Han, Taksim Gümüşsuyu Caddesi’ne cepheli olarak Art Nouveau stilinde inşa ettirilmiştir. Bina; İstanbul’un ve Ayaspaşa’nın en eski yapılarından biridir. 

Gümüşsuyu Palas’ın bodrum katı depo, üst katları konut olmak üzere 6 kat şeklinde planlanmıştır. Yapının düzgün kesme taş duvar taklidi, tabanının üzerine dorik üslupta Neo Barok bir kompozit cephe oturtulduğu görülmektedir. Art Nouveau’nun üslupsal özelliği olan plastik süslemeler, cephede dengeli bir şekilde kullanılmıştır. Balkonun üstünde bulunan kalkan formundaki eğrisel süslemelerin, silmelerle birlikte katları birbirine bağladığı görülmektedir. Kat aralarındaki bu silmeler aynı zamanda Neo Barok ve Art Nouveau üslupların geçişini sağlamaktadır. 3. ve 4. Katlarda kadın başı heykeller bulunmaktadır. Balkon korkuluklarının altında ve üstünde birleşen motifler dönemin tarzını yansıtmaktadır. Yapının çatı katındaki saçak altı taşıyıcıları ve Gaudi’yi hatırlatan korkuluklar, Gümüşsuyu Palası, mimari açıdan döneminin önemli yapıları arasına katmaktadır.