Kamondo ailesi, 1492 yılında İspanya’yı terk etmek zorunda kalan pek çok Yahudi aileden biri olarak önce Venedik’e göç etmiş, oradan da İstanbul Ortaköy’e yerleşmişlerdir. İshak ve Abraham Salomon’un birlikte kurduğu “İshak Kamondo ve Şürekası” unvanlı banka, kısa sürede gelişerek dönemin saygın uluslararası finans kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Aile, mali danışman olarak Osmanlı sarayı ile kurdukları yakın ilişkilerden dolayı çeşitli imtiyazlar elde etmiş, hatta Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne finansman sağladıkları için “İftihar Madalyası” ile ödüllendirilmişlerdir. 1863 yılında kurulan Osmanlı Bankası’na rakip olarak Kamondolar, diğer bazı Galata bankerleriyle birleşerek “Osmanlı İmparatorluğu Şirket-i Umumiyesi”ni kurmuşlardır. Ailenin İstanbul’a önemli katkıları olmuş hatta kentte ilk modern belediyeciliğin başlamasında ve bunun için Beyoğlu Belediyesi’nin pilot bölge seçilmesinde rol oynamışlardır.

İstanbul’un gelişmesine ve modernleşmesine katkı sağlayan Kamondo ailesini, şehre miras bıraktıkları Kamondo Apartmanı ve Kamondo Merdivenleri ile bugün bile oldukça yakından tanıyoruz. Kamondo Apartmanı; Galata Kulesi’nin hizasındaki Serdar-ı Ekrem Sokak’ta, 1861 yılında Neo-Klasik üslupta Abraham Kamondo tarafından yaptırılmıştır. Dört katlı tasarlanan apartmanın zemin katında kemerli yapıda dükkânlar bulunmaktadır. Taş, tuğla ve çoğunlukla ahşap malzemelerden inşa edilen apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki Osmanlı mimarisinden esinlenilmiş ahşap cumbaları ise en enteresan detaylarıdır. Simetrik olarak üçüncü ve dördüncü katları birleştiren cumbalar yapı cephesine hareket katmıştır. Yapının en üstünde çekme bir kat bulunur. Kamondo Merdivenleri ise Karaköy’de Voyvoda Caddesi ve Banker Sokağı’nın kesiştiği noktaya yine Abraham Kamondo tarafından yaptırılmıştır. Halk tarafından “Aşıklar Merdiveni” olarak da anılan merdivenlerin, Abraham Kamondo’nun Avusturya Lisesi’nde okuyan ve eve gidiş gelişlerde uzun bir yol katetmek zorunda kalan torunları için art nouveau tarzında yapıldığı bilinmektedir.