Türk mimarisine kazandırdığı önemli eserlerle adını mimarlık tarihimize altın harflerle yazdıran Şevki Pekin, 1946 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi’nde başladığı ortaöğrenim hayatına bir süre ABD’de devam ettikten sonra Robert Koleji’nde tamamlar. Çocukluk hayali olan mimarlık mesleğine Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Viyana Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Okulu'nda aldığı eğitimlerle başlar.

Mezun olduktan sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli mimarlık bürolarında çalışarak deneyim kazanır. Türkiye’ye döndüğü 1974 yılında bir süre Aydın Boysan ile de çalışma fırsatı yakalar. Aynı yıl kendi mimarlık ofisini açarak çalışmalarını tek başına sürdürmeye başlar.

Elli yılı aşan mimarlık kariyeri boyunca derneklerin, kuruluşların ve üniversitelerin düzenlediği birçok seminer, panel ve söyleşide konuşmacı olarak yer alır. 1999 tarihli Türk Mimari Yıllığı’nda iki çalışması ve Temmuz 2000 A+U Japon mimarlık dergisi “Türkiye” sayısında da yine iki çalışması yayınlanmıştır.

1996 yılında gerçekleştirilen V. Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi’nde “Yapı Dalı” ve “Proje Dalı Ödülleri” olmak üzere 2 ödüle birden layık görülür. Aynı organizasyonun 2000 ve 2002 yılı ayaklarında da ödüller alan mimar; kariyer hayatı boyunca Mimar Sinan Büyük Ödülü de dahil birçok prestijli ödül kazanmıştır. 2007 yılında yayınlanan "Şevki Pekin Mimari Çalışmalar" adlı kitabının ön sözünde mimarlığı şu şekilde tanımlar;

“Mimarlık ancak temelini oluşturan düşünce ve felsefe kadar kuvvetlidir. Mimarinin bir anlamı olmalıdır. Mimarlık için üstlenilen görevin bir tanımı olmalıdır. Bu tanım işin başlangıcıdır. Bu tanım işin özüdür, kendidir“.

1976 yılında tasarladığı İstanbul Çubuklu’daki Yalı, 1985 tarihli Bodrum’da Bir Konut, 1989 İstanbul’daki Vakko Ek Tesisi, 1992 Çorlu Tekstil Fabrikası en çok bilinen eserlerindendir.