Süreyya Operası’nın (o zamanki adıyla Süreyya Paşa Tiyatro ve Sineması) öyküsü İstanbul’un işgal altında olduğu yıllara uzanıyor. Süreyya İlmen Paşa tarafından yaptırılmış, 6 Mart 1927 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. İnşaatı 3 yıl sürmüş, konser, konferans, dans, balo, çay, nişan ve düğün gibi sosyal ihtiyaçları da karşılayacak bir bina olarak tasarlanmıştır.

Süreyya İlmen Paşa, binanın estetik olması, tüm opera ve tiyatro ihtiyaçlarını karşılaması ve örnek gösterilmesi için fuayesini Paris’in Şanzelize (Champs Elysee) Tiyatrosu’nun fuayesinden, iç bölümlerini ise Alman tiyatrolarından örnek alarak tasarlamıştır. Cephesi ve iç mekanlar figürlü rölyeflerle, tavanlar ise freskler ve yaldızlı kartonpiyerlerle bezenmiştir. Opera, tiyatro ve balo salonu olarak tasarlanan binada, sahne bölümü yapılamadığı, gerekli teknik donanım, sağlanamadığı için o dönemlerde hiç opera oyunu oynanamamıştır. Bunun başka bir nedeni ise, o yıllarda opera oynayacak çok sayıda yetişkin opera sanatçısının olmamasıdır.

2005 yılına kadar sinema olarak kullanılan Süreyya Operası, 1950’de Süreyya İlmen Paşa’nın vefatıyla, kültür hizmetlerinde kullanılmak şartıyla Darüşşafaka Cemiyeti’ne verilmiştir. 2005 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından 49 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanmanın hemen ardından; binanın, operaya uygun hale getirilebilmesi için orkestra çukuru genişletilmiş, sahne donanımı, aydınlatma, ışık sistemi ve ses düzeni yapılmıştır. Bütün dekoratif unsurlar ve bina tamamen elden geçirilmiştir. Heykeltıraş İhsan Özsoy’a ait kabartma heykeller olduğu gibi korunarak temizlenmiştir. Bina, Mimar Cafer Bozkurt tarafından hazırlanan röleve ve restorasyon projesine göre onarılıp yenilenmiş, deprem ve yangına karşı güçlendirilmiştir.

Süreyya İlmen Paşa’nın bir türlü yaptıramadığı, kulis, sanatçı odaları, teknik odalar asli yapıyı bozmadan zemin altına yerleştirilmiştir. Yapıda bulunmayan havalandırma sistemi de sıfırdan yapılmıştır. Böylelikle Süreyya Operası, aslına uygun restore edilmiş ve operaya dönüştürülerek 27 Ekim 2007 tarihinde kapılarını sanata, sanatçıya ve sanatseverlere açmıştır.