“Birinci Ulusal Mimari Akımı” öncülerinden olan Mimar Vedat Tek, eserlerini, yaşamı boyunca özgün, ulusal mimari anlayışla tasarlamıştır. Mekteb-i Sultanide (Galatasaray Lisesi) başladığı öğrenim hayatına lise ikinci sınıftan sonra Paris’te devam etmiştir. Orada ilk olarak Ecole Monge’u bitirmiş ve ardından Academie Julien’de resim ve heykel dersleri almıştır. Paris’in önemli okullarından biri olan Ecole Centrale’de matematik ve mühendislik alanında dersler de almıştır. Sonrasında, üç yüz kişinin katıldığı sınavda ilk dokuza girme başarısı gösterip Ecole des Beaux Arts’ta mimarlık öğrenimine başlamıştır.

Fransız olmadığı için resim, heykel ve mimarlık alanındaki en başarılı genç öğrencilere verilen geleneksel sanat bursu Prix de Rome’a başvurusu reddedilmiş, Ecole des Beaux Arts’taki atölye hocası Moyaux’un Fransa Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektup sonucu bu engel ortadan kaldırılmıştır. Çalışması çok beğenilmiş ve Legion d’Honneur (Onur Madalyası) nişanıyla ödüllendirilmiştir.

Mimar Vedat Tek, Türkiye’ye döndükten sonra ortağı Mimar Kemaleddin Bey ile birlikte Türk mimarisine yeni bir milli kimlik kazandırmak üzere Sirkeci’de mimarlık ofisi açmış ve serbest mimar olarak çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde, ayrıca Şehremaneti Heyeti Fenniye Mimarı olarak görev yapmıştır. Ardından, 1905 yılında Posta ve Telgraf Nezareti baş mimarlığına atanmıştır. Bu görevdeyken tasarladığı Büyük Postane binası, ona Legion d’Honneur nişanı getirmiştir. Bu proje ayrıca ona Mecidi ve Osmani nişanları ve Sanayi madalyası kazandırmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın ataması ile Harbiye Nezareti baş mimarlığında üç yıl görev almıştır. Bu görevi sırasında Haydarpaşa Vapur İskelesi, Moda İskelesi, Mesadet Hanı, Veliefendi Hipodromu ve Enver Paşa Köşkü başlıca eserlerini oluşturmuştur. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından Mustafa Kemal tarafından Ankara’ya görevli olarak çağrılmış ve bu dönemde Çankaya Gazi Köşkü’nün ek binaları ve daha sonra ikinci T.B.M.M. binası olarak kullanılacak Halk Fırkası Mahfelinin yapımlarını tamamlamıştır.