Dünyadaki en önemli ve en eski imparatorluk saraylarından biri olan Yasak Şehir, Pekin’in en karakteristik meydanı Tian’anmen’de yer almaktadır. 1368-1644 yılları arasında Çin’de hükümdarlığını sürdüren Ming Hanedanlığı, başkenti yerle bir etmiş, burayı yeniden inşa ederek adını Pekin koymuştur. 1406 yılında Yasak Şehri’n inşasına başlanmış, 1420’de sona ermiştir. İmparator ve ailesi, ağaçların arkasına saklanan kişiler tarafından suikaste uğrayabileceklerinden korktukları için Yasak Şehir’in kuzey girişi hariç, tüm bölümlerde ağaçları söktürmüşlerdir. Ayrıca halk tünel açıp şehrin içine gelmesin diye zemin altındaki toprakları boşaltarak taş bloklar yerleştirmişlerdir. 1600’lü yıllarda halkın bu şehre girmesi tamamen yasaklandığı için Yasak Şehir adını almıştır.

Dünyadaki en geniş saray kompleksi özelliğindeki Yasak Şehir; 72 hektarlık bir alana kurulmuştur. Etrafı 4 kilometre uzunluğunda, yüksekliği 9 metre surlarla çevrilidir ve ana giriş kapılarının yüksekliği 15 metreyi bulmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki yüksek duvarların dışında, burayı çevreleyecek şekilde 4 kilometrelik bir su kanalı vardır. Sarayın etrafını kuşatan duvarların 4 kapısı bulunmaktadır; İlahi Kudret Kapısı (Shenwumen), Meridyen Kapısı (Wumen), Doğu Zafer Kapısı (Donghuamen) ve Batı Zafer Kapısı (Xihua Men)’dır.

Yasak Şehir Saray Kompleksi; Dış (Ön) Avlu ve İç Avlu (Arka Saray) olarak iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Tarih boyunca genellikle resmi törenler Dış Avlu’da yapılır; sarayın ikinci bölümü olan İç Avlu’da ise imparator ve ailesi gündelik hayatlarını sürdürürlerdi.

Saray ve binaların, avlulu evlerin, imparatorluk bahçelerinin bulunduğu 10 bin civarında oda ve salondan oluşan Yasak Şehir’de nerdeyse tüm çatıların eğimli sırtlarında Çin geleneklerindeki efsanevi hayvanların heykelcikleri yer almaktadır. Ayrıca sarayın bahçesinde 100 ile 300 arası değişiklik gösteren yaşlarda ağaç ve bitki türüne sahip bahçeler yer almaktadır.